Sommarskolan vänder sig till familjer, släktingar, vänner, personal och andra i nätverket kring barn/ungdomar som använder eller önskar använda Karlstadmodellen i språkträning.

Praktiska och teoretiska moment varvas liksom aktiviteter i grupp och individuellt.

Det är ett tillfälle för alla i barnets nätverk att tillsammans lära sig om barnets språkutveckling och språkträning.

Det är också ett tillfälle för personal att fortbilda sig inom området språk, kommunikation, språkutveckling och språkträning.

Ingesund Arvika 2018

 Eftersom IAKM:s motto år 2018 var Early Intervention och deltagande barn befann sig på språkliga nivåer under Utbyggd grammatik (ett undantag) bestämdes att Sommarskolan skulle ha fokus på tidigt insatt språkträning

Grundtankarna i Early Intervention är att stimulering och åtgärder ska sättas in INNAN det har uppstått problem eller negativa upplevelser.
Det finns en stor mängd forskningsdata som visar klara samband med tidigt insatt språkträning och språklig kompetens tex vid fem års ålder.

Bildcollage från Furuboda Åhus 2017

Läs om ännu fler Sommarskolor

En beskrivning av Sommarskolan 2008

               gjordes av Karianne Hjörnevik

Läs den här

En beskrivning av Sommarskolan 2009

gjordes av Anna Andersson

Läs den här

Beskrivningar av Sommarskolan 2012

en gjordes av Lotta Öhman

Läs den här 

en gjordes av Mette Sörensen

Läs den här

 

​En rapport från sommarskolan 2013

 

gjordes av Kristina Ahlinder.

Läs den  här

En beskrivning av Sommarskolan 2016

gjordes av Martina Ränk

Läs den här

En beskrivning av Sommarskolan 2018

gjordes av arbetsgruppen

Läs den här