top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRATIONSDAG OCH VISIONSSEMINARIUM I ÖREBRO 2023

Den 11 - 12 mars 2023 på Brickebackens skola, Örebro

Varje verksamhetsår inleds med ett visionsseminarium där föreningens medlemmar

ges  möjlighet  att bestämma vad föreningen ska arbeta med under det kommande året.

Visionsseminariet och föreningen behövs eftersom alla INTE har ett likvärdigt deltagande i

kommunikation, tänkande, lärande, fritid och arbetsliv. Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter

behandlas INTE enligt lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och språkträning och de

möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständighet. Dessa problem är ramen för seminariet.

På programmet stod

  • Redovisning och diskussion utifrån den verksamhet som pågått i arbetsgrupperna sedan visionsseminariet 2022.

       Viktig frågeställning var hur vi ska föra ut det nya och intressanta utanför föreningens ramar.

  • Tillsammans arbeta fram de frågeställningar, som kommer att bli fokus för föreningens arbete under 2023.

   Arbetsgrupper som redovisade sitt arbete

      Karlstadmodellen för teckenspråkiga.

      Christine Liljedahl, Sari Vähänikkilä och Jennie Bergdahl

 

     Att påverka politiker och beslutsfattare  till ökad förståelse av språk och språkstörning.

     Robert Öberg,  Hannah Norden, Per Johansson och Irene Johansson

     Att höja kunskapsnivån om early intervention

     Linda Ravn, Stine Tryk, Anne Klemsdal Holberg, Berit Klemsdal, Jeanette Persson och Irene Johansson

     Att skapa strategier och ge exempel på anpassningar av läromedel till elevers språkliga nivåer.

     Kristina Stanley Linderö, Jessica Straubhaar,  Eva Haraldsson, Stine Tryk, Josephine Lauridsen och Irene Johansson.

     Att skapa strategier och ge exempel på begreppsinlärning inom ramen för klassrumsbaserad språkträning.

     Jonna Wikström, Martina Ränk, Helena Derby Johansson och Irene Johansson

     Att höja kunskapsnivån om vuxna med språkstörningar.

     Rigmor Boström, Anna-Lena Palm och Margareta Hallner

     Att att utveckla kunskaper om och ge exempel på hur man gör poddar.

     Rigmor Boström. Annika Melin, Jennie Rollof och Anna-Lena Palm

     Att organisera en digital plattform med korta videoexempel av språkträning.

     Henrik Waernes, Jennie Rollof, Mia Wright och Irene Johansson

     Att initiera kursverksamhet och jobba mot förlag för utgivning av material.

     Kristina Stanley Linderö och Eva Haraldsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page