top of page
När det kommer en elev med grav språkstörning
Text: Iréne Johansson professor i fonetik och specialpedagogik
Foldern kan laddas ned, skrivas ut och vikas till folder med fyra sidor.
Syftet är att föräldrar och andra ska kunna nyttja foldern som stöd
då de ansöker om skolplats till sitt barn. I god tid - ett år före skolstart
Ladda ner foldern HÄR

Underlaget till denna broschyr är erfarenheter som samlats på ett

systematiskt sätt under en period av 8-10 år. Det är erfarenheter som

gäller samarbete mellan grundskola och föräldrar kring elever som har

grav språkstörning i åk 1- 9. Eleverna i vår grupp är olika varandra men

de har några egenskaper gemensamt. De har hinder i sin lärprocess

som relateras till svårigheter med arbetsminne, mental överbelastning

(koncentration & uthållighet), planeringsförmåga, auditiv perception,

abstraktionsförmåga samt osäkerhet inför nya uppgifter och svårighet

att förstå underförstådda budskap.  ......................    

 

                                                                                  Läs hela texten HÄR

folder 6.JPG
bottom of page