top of page
Välkommen att bli medlem i
IAKM Sverige

 

Som medlem i föreningen stödjer du vårt arbete att på olika sätt -  sommarskola, kurser, konferenser, föreläsningar, artiklar, handledning - verka för allas rätt till ett språk.  

Som medlem kan du aktivt påverka det arbete som sker genom att engagera dig i en arbetsgrupp.

Som medlem erhåller du rabatt på priser för öppna kurser, föreläsningar och  konferenser.

Gåva

 

Om du vill hedra en kär persons minne  eller uppvakta en person genom att ge en minnesgåva till IAKM Sverige så är vårt bakgiro 

IAKM Sveriges bankgiro: BG 5100-80 92. 

 

Vi skickar ett kort med en personlig hälsning till den du vill hedra eller uppvakta. Därför behöver vi veta: Namnet på den du vill hedra, sedan ditt namn/era namn. Personlig hälsning om du/ni så önskar.

 

Skicka information till iakmse@gmail.com

Medlemsavgift
2023

PERSONLIGT MEDLEMSSKAP

 200 SEK

Personen ska vara över 18 år för att vara röstberättigad vid årsmötet.

 

FAMILIEMEDLEMSSKAP

300 SEK

I familjemedlemsskapet ingår också en bonusperson - en person som har annan adress än familjen.

För mer information:

vänligen skriv ett mail till

iakmse@gmail.com

Du kan skicka meddelande till IAKM Sverige här

Klart! Meddelandet mottaget.

bottom of page