språkl_handl.png
Enkät träning.JPG
bok 10.jpg

​​

"Språkliga handlingar skolpersonals bedömningar av 58 elever i särskolan

​Projektrapporten 2020:1 av Irene Johansson, Margareta Halvarsson, Hannah Nordén,

Kristina Stanley Linderö & Jessica Straubhaar 

 

"Språkträning idag"

Rapport om en föräldraenkät som Iréne Johansson,

professor i fonetik och specialpedagogik,  genomförde 2017.

Projektet "Skriften som mål - språket som medel"

Projektet startade 2012, av professor Irene Johansson, och har pågått under flera år.

Projektets huvudsyfte var att utveckla och utprova metodik och material till läs- och

skrivutveckling på en läsförberedande och tidig läsutvecklingsnivå. Materialet har

prövats på totalt 85 barn som alla har språkstörning i tillägg till annan funktionsvariation.

Resultatet av projektet presenteras som en beskrivning av och motivering till övningarnas

uppläggning samt det material som användes inom projektet.

 

Beskrivning av och motiveringar till projektets uppläggning  

Appendix 1. Ordbilder i projektet.  Teckenillustrationer är hämtade från www.ritade tecken.se 

Appendix 2. Syntesplattor, begreppsbilder, bokstavskort.  Illustratör: Linda Ravn Sørensen 

Appendix 3. Satsplattor    

​Appendix 4. Läseböcker  Illustratör: Emilia Åkerstrand