top of page

Varje verksamhetsår inleds med ett visionsseminarium där föreningens

medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med

under kommande år.

Visionsseminariet och föreningen behövs eftersom alla INTE har ett

likvärdigt deltagande i kommunikation, tänkande, lärande, fritid och

arbetsliv. Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE

enligt lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och

språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till

självständighet. Dessa problem är ramen för seminariet.

 

 

                          

                  

                         

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page