Varje verksamhetsår inleds med ett visionsseminarium där föreningens medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år.

Visionsseminariet och föreningen behövs eftersom alla INTE har ett likvärdigt deltagande i kommunikation, tänkande, lärande, fritid och arbetsliv. Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE enligt lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständighet. Dessa problem är ramen för seminariet.

 

 

                           2018  Visionsseminarium och arbetsgrupper

                          2019  Visionsseminarium och arbetsgrupper

 

                          2020  Visionsseminarium