top of page

 

Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE

enligt lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och

språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till

självständighet. Dessa problem är ramen för seminariet.

 

 

                         

                         

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page