top of page
vision 1.jpg
vision 4.jpg
vision 5.jpg

INSPIRATIONSDAG OCH VISIONSSEMINARIUM I KALMAR 2020

Den 25 januari 2020 på Funksboskolan i Kalmar.

Visionsseminariet och föreningen behövs eftersom alla INTE har ett likvärdigt deltagande i kommunikation, tänkande, lärande, fritid och arbetsliv. Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE enligt lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständighet. Dessa problem är ramen för seminariet.

SEMINARIUM OM BARNKONVENTIONEN OCH SPRÅKTRÄNING
Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Därför ordnade IAKM ett seminarium om Barnkonventionen och alla barns rätt till språk. Barnkonventionens 54 artiklar genomsyras av artikel 6 som föreskriver alla barns rätt till liv och utveckling. Centrala artiklar för seminariet är de som framhåller alla barns rätt till att ha en röst och att bli lyssnad till främst art. 12-15,17.
Under dagen diskuterades på vad sätt Barnkonventionen kan ge stöd till yrkanden om allas rätt att utveckla sitt språk och allas rätt att få stöd och hjälp i denna process.
Seminarieledare var professor Iréne Johansson

FÖRELÄSNING OM SPRÅK OCH SPRÅKTRÄNING
ENLIGT KARLSTADMODELLEN

 

Karlstadmodellen bygger på erfarenheter av 40 års forskning, utvecklingsarbete och praxis. Språkets roll för individen att kommunicera, förstå, leka och lära är det centrala. ALLA barn har lika stor rätt till språket men några behöver extra stöd och hjälp. Det är med tanke på dessa barns behov som metodik och material utvecklats inom Karlstadmodellen.
Föreläsningen handlade om vikten att få språkträning när man behöver det, hur det kan gå till och varför vi måste kräva nolltolerans mot barnliv i utanförskap på grund av språkliga hinder.
Föreläsare: professor Iréne Johansson
Nolltolerans 1.jpg

​​​Handouts av professor Iréne Johanssons föreläsningar

 

Språkträning och skolan

Den fantastiska språkresan

bottom of page