top of page
DIGITALT INSPIRATIONSSEMINARIUM 2022

Den 15 januari 2022 hade IAKM-Sverige ett digitalt Empowermentmöte med de nationella föreningarna i Norden inbjudna.

På programmet stod redovisning och diskussion utifrån den verksamhet som pågått inom föreningen 2020 - 2021.

​​​De arbetsgrupper varit i gång 2020 - 2021 presenterade då sina arbeten.

Karlstadmodellen för teckenspråkiga   Jennie Bergdahl, Christine Liljedahl och Sari Vähänikkilä

 

Ett projekt för allas rätt till språk     ​Margareta Halvarsson, Susanne Löthberg,  Hannah Norden, Jessica Straubhaar och Marie Sällberg

IM - individbaserad yrkesutbildning   Per Johansson och Jonna Wikström

Barnkonventionen och språkträning   Anna Gabrielsson, Jeanette Persson, Sara Sjöberg och Robert Öberg

Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv   Jeanette Persson och Mia Wright

Anpassning av läromedel - Rymden   Jenny Becker, Therese Hallenborg Ljungar, Eva Haraldsson och Kristina Stanley Linderö

bottom of page