top of page
arb gr.jpg

ÖPPET HUS OCH VISIONSSEMINARIUM I STOCKHOLM 2018

2 - 3 feb. i Hjorthagens Medborgarhus


Under året 2017 har olika arbetsgrupper arbetat med frågor inom

områdena early intervention,  skolan och utvecklingsarbete.
Fokus inom dessa huvudområden är språk,  språkutveckling, språkträning

och språkets betydelse för lärande och delaktighet.

10 ARBETSGRUPPER bildades

                                                        

 1. Informationsspridning av nätverks- och lathundsarbete

Målgrupp: barn med hörselnedsättning/CL och dövblindhet.

Arbetet pågående, delredovisas under 2019.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​2. Presentation av goda exempel på inkludering och språkträning.

Målgrupp: barn med grav språkstörning i skolan.

Arbetet är pågående, delredovisas under 2019.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​3. Planering och genomförande av Öppet Hus och Visionsseminarium.

Öppet hus - "Den fantastiska språkresan"  läs åhörarkopior HÄR

Visionsseminarium – läs inbjudan HÄR

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​4. Early intervention, förberedande kommunikations- och språkträning

Målgrupp: barn med risk för språkstörning ålder 1–12 mån.

Delredovisning – läs åhörarkopior HÄR

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​5. Inkluderande arbetssätt i skolan

Redovisning - läs Peter Stablums rapport HÄR

                         läs artikel i Specialpedagogen HÄR

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​6. Modell för överlämning av språkträning till skolan

Målgrupp: skolledare, pedagoger och föräldrar

Delredovisning – läs åhörarkopior HÄR

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​7. Kommunikativ och språklig kompetens i en grupp elever inom träningsskolan

Arbetet är pågående, delredovisas under 2019

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​8. Föräldrars upplevelser av tidigt insatt handledning i Karlstadmodellen i Finland

Arbetet är pågående, delredovisas under 2019

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​9. Planera och genomföra sommarskolor 2019

Sommarskola i Huddinge - inbjudan HÄR

Sommarskola i Östersund - inbjudan HÄR

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

​​​​10. Planera IAKM:s årliga Nordiska konferens

Inbjudan HÄR

Arbetsgruppens fokus

     Deltagare

 

1. Christine Liljedahl

   Sari Vähänikkilä

   Jennie Bergdahl

   Hege Knarvik Fjeldstad

2. Mia Wright

   Helena Derby Johansson

   Jeanette Persson

   Marie Sundgren

3. Eva Haraldsson

   Rigmor Boström

   Annika Melin

4. Sara Sjöberg

   Irene Johansson

5. Peter Stablum

6. Peter Stablum

    Per Johansson

    Irene Johansson

7. Hannah Nordén

   Irene Johansson

8. Eivor Hansén

9. Rigmor Boström

   Jeanette Persson

   Malin Eklind

   Jonna Wikström

   Eva Haraldsson

   Ann-Lena Palm

   Marie Sundgren

   Sara Sjöberg

   Irene Johansson

10. Eva Haraldsson

    Jeanette Persson

    Per Johansson

    Irene Johansson

bottom of page