2018 - ett aktivt år i IAKM Sverige

Iakm Sverige anordnade för första gången ett Öppet Hus om språk den 2 februari i Stockholm.  7 föreläsare pratade om var sitt ämne  - pragmatik, lexikon, grammatik, fonologi, prosodi och förberedande skrift.  Åhörarna bjöds också på materialdemonstrationer, filmvisning och diverse informationsmaterial. 

Iakm Sveriges årsmöte hölls den 2 februari 2018 i Stockholm. Föreningens verksamhet under året 2017 har varit tillfredsställande, ekonomin är i balans, antalet medlemmar ökar  och det råder en positiv framåtanda. Ny styrelse under ordförandeskap av Rigmor Boström utsågs.

Den 3 februari 2018 hölls årets visionsseminarium i Stockholm.  Under året 2018 kommer 7 olika arbetsgrupper att arbeta med frågor inom områdena early intervention,  skolan och utvecklingsarbete. Fokus inom dessa huvudområden är språk,  språkutveckling, språkträning och språkets betydelse för lärande och delaktighet.

Arbetet redovisas HÄR

Grattis alla handledare!

 

Den 2 juni 2018 certifierades 17 nya handledare i Arvika. Tre års studier är nu avslutade. Vi önskar er all lycka till i framtiden!

Läs certifieringsföreläsningarna HÄR

På Ingesund folkhögskola, Arvika genomfördes Sommarskolan med inriktning på tidiga insatser.

Lärorika och varma sommardagar  för "personal" och nätverk.

Läs om dagarna HÄR

Många På väg mot- kurser har genomförts runt om i landet.

På flera platser har gratisföreläsningen Babblarna i Karlstadmodellen haft många åhörare.

2016 var det första verksamhetsåret för IAKM SVerige. Under detta år började verksamheter att byggas upp. Riktlinjerna för verksamheterna är föreningens syfte.

 

Karlstadmodellen

 

 

Irene Johansson, grundare av Karlstadmodellen. Tidigare professor i fonetik och specialpedagogik