2016 var det första verksamhetsåret för IAKM SVerige. Under detta år började verksamheter att byggas upp. Riktlinjerna för verksamheterna är föreningens syfte.

 

Karlstadmodellen

 

 

Irene Johansson, grundare av Karlstadmodellen. Tidigare professor i fonetik och specialpedagogik