top of page

INSPIRATIONSDAG, ÖPPET HUS OCH VISIONSSEMINARIUM I GÖTEBORG  2019

Den 31 jan - 2 feb på Dahlheimers Hus

Föreningens mål är att arbeta för lika-värdes prinicipen, rättigheter, språkutveckling och att maktgöra personer med språksvårigheter genom erfarenhetsutveckling, informationsspridning och utvecklingsarbete

VID VISIONSSEMINARIET 2019 BILDADES ELVA ARBETSGRUPPER

Arbetsgruppens fokus

 

1.Att sprida nätverks- och lathundsarbete

    till barn med hörselnedsättning/CI, dövblindhet.

-----------------------------------------------------------------------------------

​ 2. Att påverka skolan till språkträning i skolan.

    Målgrupp: barn med grav språkstörning i skolan.

  

------------------------------------------------------------------------------------

​ 3. Att beskriva kommunikativ- och förberedande

    språklig intervention under första levnadsåret.

-----------------------------------------------------------------------------------

4. Att skriva artikel & informationsblad om modellen

   för överlämning  av Karlstadmodellen till skolan.

---------------------------------------------------------------------------------

5. Att implementera Karlstadmodellen som

  språkträning  i träningsskolan.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 6. Att beskriva föräldrars upplevelser av

   Karlstadmodellen i Finland.

-----------------------------------------------------------------------------------

 7. Att planera och genomföra sommarskolor 2019.

   Sommarskola i Huddinge

   Sommarskola i Östersund

------------------------------------------------------------------------------------

​ 8. Att i samarbete med IAKM org. planera och genomföra

    IAKM:s Nordiska konferens 26-27 april 2019 i Karlstad.

    Avslutas maj 2019

  

------------------------------------------------------------------------------------

  9. Att bygga en plattform för samarbete mellan

     IAKM-Sverige och andra föreningar.

-----------------------------------------------------------------------------------

10.  Att verka för ett ökat läsintresse för gruppen

      barn med språkstörning.

--------------------------------------------------------------------------------------

11. Arbeta fram strategier för att stödja dem som tappat 

     sugen vad gäller språkträning

-------------------------------------------------------------------------------------

12. Utreda behov av kurser. Utveckla kurser efter behov 

      som kommer fram.

 Deltagare

1. Sari Vähänikkilä
    Jennie Bergdahl
    Hege Knarvik Fjeldstad
    Christine Liljedahl *             

2.  Helena Derby Johansson
      Jeanette Persson
      Marie Sundgren
      Mia Wright *                      


3. Sara Sjöberg
     Carina Kristensen
    Irene Johansson *                

4. Per Johansson
    Irene Johansson *             


5. Hannah Nordén
    Irene Johansson  *               


6. Eivor Hansén
     Irene Johansson *    
             

7. Rigmor Boström
    Jeanette Persson
     Malin Eklind
     Jonna Wikström
     Ann-Lena Palm
     Marie Sundgren
    Sara Sjöberg
     Eva Haraldsson  *            

8. Eva Haraldsson
    Jeanette Persson
    Per Johansson
     Irene Johansson  *        

9. Veronica Magnusson Hallberg
     Sara Sjöberg
     Jeanette Persson
     Martina Ränk
     Irene Johansson  *             

10. Annika Melin
      Alexandra Granath
      Jenny Jerksten
     Mia Wright
     Ann-Charlotte Ekensten * 

11. Anna-Lena Palm
      Rigmor Boström *12. Ingeborg Sommerfeldt
       Anna Berg
       Linblommans förskola Karlstad
       Eva Haraldsson
       Kristina Stanley Linderö
       Irene Johansson *
 
      * gruppledare

 

arb grupper.jpg
bottom of page