top of page

År 2019 hölls Visionsseminarium i Göteborg

Föreningens mål är att arbeta för lika-värdes prinicipen, rättigheter, språkutveckling och att maktgöra personer med språksvårigheter genom erfarenhetsutveckling, informationsspridning och utvecklingsarbete

VID VISIONSSEMINARIET 2019 BILDADES ELVA ARBETSGRUPPER

Arbetsgruppens fokus

  1.Att sprida nätverks- och lathundsarbete

    till barn med hörselnedsättning/CI, dövblindhet.

-----------------------------------------------------------------------------------

​ 2. Att påverka skolan till språkträning i skolan.

    Målgrupp: barn med grav språkstörning i skolan.

  

------------------------------------------------------------------------------------

​ 3. Att beskriva kommunikativ- och förberedande

    språklig intervention under första levnadsåret.

-----------------------------------------------------------------------------------

4. Att skriva artikel & informationsblad om modellen

   för överlämning  av Karlstadmodellen till skolan.

---------------------------------------------------------------------------------

5. Att implementera Karlstadmodellen som

  språkträning  i träningsskolan.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 6. Att beskriva föräldrars upplevelser av

   Karlstadmodellen i Finland.

-----------------------------------------------------------------------------------

 7. Att planera och genomföra sommarskolor 2019.

   Sommarskola i Huddinge

   Sommarskola i Östersund

------------------------------------------------------------------------------------

​ 8. Att i samarbete med IAKM org. planera och genomföra

    IAKM:s Nordiska konferens 26-27 april 2019 i Karlstad.

    Avslutas maj 2019

  

------------------------------------------------------------------------------------

  9. Att bygga en plattform för samarbete mellan

     IAKM-Sverige och andra föreningar.

-----------------------------------------------------------------------------------

10.  Att verka för ett ökat läsintresse för gruppen

      barn med språkstörning.

--------------------------------------------------------------------------------------

11. Arbeta fram strategier för att stödja dem som tappat 

     sugen vad gäller språkträning

-------------------------------------------------------------------------------------

12. Utreda behov av kurser. Utveckla kurser efter behov 

      som kommer fram.

​​

Deltagare

 1. Sari Vähänikkilä

     Jennie Bergdahl

    Hege Knarvik Fjeldstad

    Christine Liljedahl *             

 2.  Helena Derby Johansson

      Jeanette Persson

      Marie Sundgren

      Mia Wright *                      

 3. Sara Sjöberg

     Carina Kristensen

     Irene Johansson *                

 4. Per Johansson

    Irene Johansson *             

 5. Hannah Nordén

     Irene Johansson  *               

 6. Eivor Hansén

     Irene Johansson *    

             

 7. Rigmor Boström

     Jeanette Persson

     Malin Eklind

     Jonna Wikström

     Ann-Lena Palm

     Marie Sundgren

     Sara Sjöberg

     Eva Haraldsson  *            

 8. Eva Haraldsson

     Jeanette Persson

    Per Johansson

     Irene Johansson  *        

 9. Veronica Magnusson Hallberg

     Sara Sjöberg

     Jeanette Persson

     Martina Ränk

     Irene Johansson  *             

10. Annika Melin

      Alexandra Granath

      Jenny Jerksten

      Mia Wright

      Ann-Charlotte Ekensten * 

11. Anna-Lena Palm

      Rigmor Boström *

 12. Ingeborg Sommerfeldt

       Anna Berg

       Linblommans förskola Karlstad

       Eva Haraldsson

       Kristina Stanley Linderö

       Irene Johansson *

 

      * gruppledare

arb grupper.jpg
bottom of page