top of page

Sommarskola 2024

 

Årets sommarskola var ett samarbete mellan IAKM-Sverige, ForshagaAkademin och FUB-Riks

och ägde rum på ForshagaAkademin, Forshaga.

Sommarskolan 2024 erbjöd två spår:

 

 Spår 1 - Grundläggande språkträning enligt Karlstadmodellen.

 Spår 2 - Klassrumsbaserad språkträning enligt Karlstadmodellen - För högstadie- och gymnasieålder.

Programmet för de båda spåren såg ut så HÄR

Föreläsningarna på spår 1

Förmiddagsföreläsningar om barns ”vanliga” språkutveckling med fokus på det som sker under förskoletid.

Varje dag fokuserar en del av språkutvecklingen.

På väg mot bredd och djup i ordförrådet

På väg mot utbyggd grammatik

På väg mot ett förståeligt tal

På väg mot användning av språket

Eftermiddagsföreläsningar om pedagogik och metodik.

Nätverk som metodik

Tydliggörande som metodik

Kontinuitet som metodik

Hoppets pedagogik

Föreläsningarna på spår 2

​Klassrumsbaserad språkträning

Klassrumsbaserad språkträning. Begreppsmetodik

Klassrumsbaserad språkträning. Språkträning

Klassrumsbaserad språkträning. Lathundskoncept

Klassrumsbaserad språkträning; Framgångsfaktorer

Klassrumsbaserad språkträning. Ämnesövergripande

​Klassrumsbaserad språkträning. Förberedelser inför arbetslivet

Klassrumsbaserad språkträning. Pragmatik i klassrummet

Hoppet_edited.jpg

Barnaktiviteter

saga med tecken

sång med tecken

lek med grammatik

lek med ljud

Språkträning i grupp

talövning

samtalscirkel

musik 2_edited.jpg

Estetisk verksamhet

skapande

drama

musik

dans

.......... och så personliga berättelser

bottom of page