top of page

Varje verksamhetsår inleds med ett visionsseminarium där föreningens medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år.

Visionsseminariet och föreningen behövs eftersom alla INTE har ett likvärdigt deltagande i kommunikation, tänkande, lärande, fritid och arbetsliv.

Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE enligt

lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och språkträning

och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständighet.

​​​

inspir.jpg
vision 2.jpg
gr arb 1.jpg
vision 3.jpg
bottom of page