top of page

 

Föreningen behövs eftersom alla INTE har ett likvärdigt deltagande i kommunikation, tänkande, lärande, fritid och arbetsliv.

Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas INTE enligt

lika-värdesprincipen, de får INTE rätt till sina rättigheter och språkträning

och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständighet.

Varje verksamhetsår inleds med en inspirationsdag och ett visionsseminarium.

där föreningens medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år.

Under Inspirationsdagen kan man lyssna till och diskutera det som gjorts inom föreningen under föregående år.

Vid Visionsseminariet ges  föreningens medlemmar möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år. Tillsammans arbetar vi fram de frågeställningar, som kommer att bli i fokus för föreningens arbete  under året.
 

​​​

inspir.jpg
vision 2.jpg
gr arb 1.jpg
vision 3.jpg
bottom of page