top of page

Övrig utbildning

IAKM Sverige erbjuder fortbildning inom området språk, språkutveckling och språkträning till föräldrar, anhöriga, personal eller till dig som på annat sätt är engagerad i barn/unga/vuxna som har en språkstörning. Vår styrka ligger i lång erfarenhet av att omsätta forskning till praktisk verksamhet.

Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få ny kunskap och möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. Vi erbjuder öppna utbildningar, skräddarsydda uppdragsutbildningar och korta gratisföreläsningar.

Öppen utbildning
Våra mest efterfrågade kurser är datum- och ortsbestämda.

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildningar skräddarsys efter era behov.

Gratisföreläsningar
Gratisföreläsningar omfattar en timme. Föreläsningarna är datum- och ortsbestämda men kan också beställas.

Öppen utbildning - kurser om språkutveckling, språkträning
och materialkännedom

På-väg-mot- ........  är våra sex kurser om språkutveckling, språkträning och materialkännedom.

De innehåller information om Karlstadmodellens material och metodik samt inspirerar till användning av materialet och metodiken i språkträningen.
Kurserna omfattar två dagar à 8 tim.

 
material.jpg
Studiecirklar i Karlstadmodellen

IAKM Sverige  erbjuder även studiecirklar, med utbildade studiecirkelledare, i Karlstadmodellens ovanstående kurser.

Studiecirklars innehåll och uppläggning  enligt överenskommelse.

Uppdragsutbildning - exempel på kurs/föreläsning
  • Språkträning och skolan. Om språkträning i skolan och anpassningar i skolarbetet för elever som har hinder i sin språkutveckling och går i grundskolan (åk 1-7).
      Hand out finns  HÄR
  • Den fantastiska språkresan. Föreläsningens uppläggning är  
      På-väg-mot medveten avsiktlig kommunikation
      På-väg-mot primitiv grammatik
      På-väg-mot enkel grammatik
      På-väg-mot utbyggd grammatik.
      Hand out finns   HÄR
  • Tidigt insatt språkträning/Early intervention  Grundtankarna i Early Intervention är att stimulering och åtgärder ska sättas in INNAN det har uppstått problem eller negativa upplevelser. Hur man förbereder nästa steg i utvecklingen,  förebygger hinder och förhindrar att barnet ska känna ett utanförskap i kommunikation.
       Hand out finns  HÄR
                               Kursort, deltagarantal och datum enl överenskommelse          
Foto_ Mia Wright
Babblarna skisser
Babblarna i Karlstadmodellen

Babblarna i Karlstadmodellen är en gratisföreläsning.

Föreläsningen varar en timme.

Just nu är ingen föreläsning planerad.

Kontakta oss gärna för önskemål om digital föreläsning.

Föreläsningen vänder sig till dig som vill veta mer om Babblarnas bakgrund och om hur de kan användas i språkträning.

Babblarna är skapade av professor Irene Johansson.

Läs om varför de ser ut som de gör.    HÄR

En PP om professor Irene Johanssons forskning,

som ledde till Babblarnas skapande.     HÄR

Uppdragsutbildning skräddarsys efter era behov.

Kontakta oss om ni är intresserad av en Babblarnaföreläsning som fortbildning eller liknande.

Steget före -

kurs i tecken- och språk

 

Steget före konceptet består av fyra delkurser. Kurserna följer barnets språkutveckling och blir successivt svårare. Innehåll och pedagogik ligger inom ramen för Karlstad-modellens tankar kring språk, språkutveckling och språkträning.

Läs mer  HÄR

Kursort, deltagarantal och datum enl överenskommelse

Kontakta oss på         iakmse@gmail.com
Viktiga citat

Mitt språk är mitt universums gränser!

L.Wittgenstein

När alla tänker lika, blir det inte mycket tänkt,

M Gandhi

I am human because I belong 

D. Tutu

Man vet aldrig, förrän man prövat

One person can make a difference, and everyone should try.

 John F. Kennedy

bottom of page