top of page
Sommarskolan 2018 med inriktning på tidiga insatser
Ingesund, Arvika
Årets sommarskola ägde rum i Arvika under några vackra dagar i slutet av juni. Eftersom IAKM:s motto i år är Early Intervention och deltagande barn befann sig på språkliga nivåer under Utbyggd grammatik (ett undantag) bestämdes att Sommarskolan skulle ha fokus på tidigt insatt språkträning
Grundtankarna i Early Intervention är att stimulering och åtgärder ska sättas in INNAN det har uppstått problem eller negativa upplevelser.
Det finns en stor mängd forskningsdata som visar klara samband med tidigt insatt språkträning och språklig kompetens tex vid fem års ålder.

 
IMG_0035.jpg
föreläsn.jpg
bottom of page