1/15
Välkommen til IAKM Sverige. Hjälp till att sprida information. Klicka här

Rätten att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i IAKMs värdegrund. 

Vision är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhälle för oss alla.

AKTUELLT
DIGITAL STUDIECIRKEL
På-väg-mot primitiv grammatik
11 nov. 18 nov. 25 nov. 2 dec. 9 dec. 16 dec.
Kl. 13 - 15
Målgrupp: föräldrar, anhöriga, personal och
andra som är engagerade och intresserade
av språkträning på denna utvecklingsnivå.
     Kursbeskrivning finns HÄR
     Anmälan senast 5 nov. 2020
     Kursavgift 950 kr exkl. moms
    
Vi erbjuder även denna studiecirkel som uppdragsutbildning i den takt och
på de tider som önskas.
Mer info: iakmse@gmail.com
HANDLEDARUTBILDNING I
KARLSTADMODELLEN
Nu finns tillfället att bli certifierad handledare!

Den 29/1 - 1/2 2021 startar den 3-åriga

utbildningen igen.

Den här gången blir det en helt digital kurs.

Kursledare är Iréne Johansson

Kursdokumentet finns   HÄR

Kurskostnad 6500 SEK/termin exkl. moms

Anmäl  HÄR

Sista anmälningsdag är 20 dec. 2020

Kontakt iakmse@gmail.com

HANDLEDARUTBILDNING
pågår i Danmark och Norge.
Följ de båda grupperna HÄR
"FEM FRÅGOR OM KARLSTADMODELLEN"
Nu finns en video med information om
Karlstadmodellen!
Den är fritt tillgänglig och kan ses    HÄR
Om ni vill veta mer, kanske gå en fysisk eller
digital kurs så kontakta   iakmse@gmail.com
INBJUDAN
Fortbildning för handledare
Den som önskar fortbildning skriver sin önskan
i ett mail till Iréne Johansson.
Kurs utformas efter de önskemål som kommer in.

MEDLEMMAR I IAKM!

Vi har en fråga till er ang. den Nordiska konferensen för Karlstadmodellen.

Konferensen var ju planerad att hållas i Roskilde 2020 men blev pga. den pågående Coronapandemin uppskjuten till mars 2021.

Tyvärr verkar det inte möjligt att genomföra en fysisk konferens då heller.

 

Det finns nu två förslag

  • Konferensen ställs in och vi planerar för att det kan bli en fysisk träff 2022, alternativt så snart Coronarestriktionerna hävs.

  • I stället för konferensen erbjuder vi ett webinar om tillräckligt många kommer att delta.

 

Låt oss veta din åsikt genom att senast

19 oktober 2020 mejla till iakmse@gmail.se

NÄR DET KOMMER EN ELEV MED GRAV SPRÅKSTÖRNING
Text: Iréne Johansson professor i fonetik och specialpedagogik
En folder som kan laddas ned, skrivas ut och vikas till folder med fyra sidor.
Syftet är att föräldrar och andra ska kunna nyttja foldern som stöd
då de ansöker om skolplats till sitt barn. I god tid - ett år före skolstart
Foldern och texten till finns under fliken Folder

"SPRÅKLIGA HANDLINGAR SKOLPERSONALS BEDÖMNINGAR
AV 58 ELEVER I SÄRSKOLAN "
Projektrapporten 2020:1 av Irene Johansson, Margareta Halvarsson, Hannah Nordén, Kristina Stanley Linderö & Jessica Straubhaar 
Läs rapporten  HÄR

IAKM Sverige följer Folkhälsomyndighetens generella råd och vi tillämpar dem i vår verksamhet, vilket medför att vissa verksamheter måste anpassas, ställas in eller skjutas på framtiden.

 

Det innebär att

​Sommarskolan 2020 är inställd

​Handledarutbildningarna fortgår men digitalt

​Den Nordiska konferens 2020 är inställd

HANDLEDARUTBILDNING   ---    HANDLEDARE
CERTIFIERINGSARBETENA 2020
"Tänk om någon sagt detta förlängesedan"
Hela gruppens certifieringsarbete som är en sammanställning av alla kursdeltagarnas bidrag
kan läsas HÄR

 CERTIFIERINGSFÖRELÄSNINGARNA 2018

 "Perspektiv på språkträning"

Samlade i en PDF.  

Läs HÄR

IMG_0034.jpg
IMG_0035.jpg
Klicka på bilden och läs vad handledare skriver om utbildningen.
SEMINARIUM OM BARNKONVENTIONEN OCH SPRÅKTRÄNING
Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Därför ordnade IAKM ett seminarium om Barnkonventionen och alla barns rätt till språk. Barnkonventionens 54 artiklar genomsyras av artikel 6 som föreskriver alla barns rätt till liv och utveckling. Centrala artiklar för seminariet är de som framhåller alla barns rätt till att ha en röst och att bli lyssnad till främst art. 12-15,17.
Under dagen diskuterades på vad sätt Barnkonventionen kan ge stöd till yrkanden om allas rätt att utveckla sitt språk och allas rätt att få stöd och hjälp i denna process.
Seminarieledare var professor Iréne Johansson
Nolltolerans 1.jpg
FÖRELÄSNING OM SPRÅK OCH SPRÅKTRÄNING
ENLIGT KARLSTADMODELLEN

 

Karlstadmodellen bygger på erfarenheter av 40 års forskning, utvecklingsarbete och praxis. Språkets roll för individen att kommunicera, förstå, leka och lära är det centrala. ALLA barn har lika stor rätt till språket men några behöver extra stöd och hjälp. Det är med tanke på dessa barns behov som metodik och material utvecklats inom Karlstadmodellen.

 

Föreläsningen handlade om vikten att få språkträning när man behöver det, hur det kan gå till och varför vi måste kräva nolltolerans mot barnliv i utanförskap på grund av språkliga hinder.
Föreläsare: professor Iréne Johansson

Tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället

Läs professor Iréne Johanssons text

HÄR

"Språkträning idag"

Läs rapporten om en föräldraenkät som Iréne Johansson, professor i fonetik och specialpedagogik,  genomförde 2017.

HÄR

ARBETSGRUPPER 2019

Vid Visionsseminariet bildades tio arbetsgrupper

Läs mer om dem under fliken  Om oss

ARBETSGRUPPER 2018

Resultatet av gruppernas arbeten går det bra att

ta del av under fliken  Året 2018/arbetsgrupper

KURSER  ---  FÖRELÄSNINGAR  ---   WORKSHOPS
se Kalendarium och Kursutbud

PÅ-VÄG-MOT.........

KURSER I SPRÅKTRÄNING, SPRÅKUTVECKLING OCH MATERIALKÄNNEDOM
Kurserna innehåller information om Karlstadmodellens material och metodik samt inspirerar till användning av materialet och metodiken i språkträningen.

Inte vänta och se

 

Matteuseffekten

Iréne Johansson, professor

Läs HÄR

Early intervention

betyder att förebygga hinder i kommunikation.

Personer i barnets närhet lär sig att tyda barnets kommunikation och att själva förtydliga sin kommunikation med olika strategier t.ex.

att stödteckna.

Iréne Johansson, professor

Läs MER

EN ANSLÅENDE OCH HOPPINGIVANDE DOM I KAMMARRÄTTEN

Nyligen fick ett föräldrapar rätt till merkostnadsersättning för språkträning efter ett par års kamp mot Försäkringskassan.Begränsad dom MEN prejudicerande eftersom Försäkringskassan valt att inte överklaga en andra gång.....

Läs    MER        Läs domen HÄR

UPPDRAGSUTBILDNING

Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få ny kunskap och möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. Vi erbjuder förutom de öppna utbildningarna även uppdragsutbildningar som skräddarsys efter era behov.

SPRÅKTRÄNING MED BABBLARNA

En gratisföreläsning som vänder sig till dig som vill veta

mer om Babblarnas bakgrund och om hur

de används i språkträning.

Läs Power Point  HÄR

Runt om i Sverige finns handledare som gärna

kommer och berättar.

Se under Certifierade handledare och Kursutbud

STEGET FÖRE - KURSER I TECKEN OCH SPRÅK

Steget före konceptet består av fyra delkurser. Kurserna följer barnets språkutveckling och blir successivt svårare. Innehåll och pedagogik ligger inom ramen för Karlstad-modellens tankar kring språk, språkutveckling och språkträning.

En förteckning över kursledare finns HÄR

Vad är Sommarskola?

"Föräldrars röster om IAKM:s Sommarskola

Karlstadmodellen"

Se videon HÄR

 

​​Läs även vad föräldrar skriver

om sommarskolorna 2008 - 2018

under Om sommarskolor

NÄTVERK
Vår filosofi är att språkutveckling sker då man använder språket i vardagen tillsammans med många människor.  Därför sätter vi familjen i centrum och ser det sociala nätverket som ett pedagogiskt verktyg.
KARLSTADMODELLEN I TEORI OCH PRAKTIK
En föreläsning om språkutveckling, nätverk, strukturerad lek och framtidstro.
På Lärandefestival i Karlstad föreläste familjen Wikström om hur de har jobbat med språkträning enligt Karlstadmodellen.
När de fick en dotter med Downs syndrom var deras största farhåga att hon inte skulle kunna kommunicera. När de kom i kontakt med Karlstadmodellen föll pusselbitarna på plats en efter en.
Läs Power Point HÄR
SAMARBETE I SPRÅKTRÄNING PÅ VÄG MOT UTBYGGD GRAMMATIK

Under dagen jobbade de olika nätverken med olika material med fokus på hur man skulle kunna effektivisera samarbetet. På bilden diskuterar tre personal och fyra anhöriga uppläggningen av de övningar som barnet kommer att erbjudas efter julferien.

Workshop i Karlstad dec 2019

"Sara"

Se video HÄR

Familjecentrering

Iréne Johansson, professor

Läs HÄR

​​​Handouts av professor Iréne Johanssons föreläsningar i Göteborg feb. 2019

 

Språkträning och skolan

Läs HÄR

Den fantastiska språkresan

Läs HÄR

 "The sky is the limit"
Läs om Malins språkresa med Karlstadmodellen.
https://sits.nu/the-sky-is-the-limit/
Svensk Intresseförening för Tal & Språk 

DEN NORDISKA KONFERENSEN OM KARLSTADMODELLEN

Styrelsen har beslutat att inte arrangera

 

någon konferens 2020.

År 2019 var det 10-års jubileum  och

Sverige var värd.

​Här kan ni ta del av några av

presentationerna på  konferensen:

 

"Syskonberättelser"

Se video HÄR

"Ingeborg berättar sin historia"

​Se video HÄR

Vuxna skapar historier

Iréne Johansson, professor    Läs HÄR

"Jennie & Niklas"

Se video HÄR

"Risk"barn

Iréne Johansson, professor  Läs HÄR

Läs om tidigare konferenser

2017 Trondheim

2018 Torshavn

PROJEKTET "SKRIFTEN SOM MÅL - SPRÅKET SOM MEDEL"

Projektet startade 2012, av professor Irene Johansson, och har pågått under flera år. Projektets huvudsyfte var att utveckla och utprova metodik och material till läs- och skrivutveckling på en läsförberedande och tidig läsutvecklingsnivå. Materialet har prövats på totalt 85 barn som alla har språkstörning i tillägg till annan funktionsvariation. Resultatet av projektet presenteras som en beskrivning av och motivering till övningarnas uppläggning samt det material som användes inom projektet.

Beskrivning av och motiveringar till projektets uppläggning   HÄR

Appendix 1. Ordbilder i projektet. Teckenillustrationer är hämtade från www.ritadetecken.se  HÄR

Appendix 2. Syntesplattor, begreppsbilder, bokstavskort. Illustratör: Linda Ravn Sørensen    HÄR

Appendix 3. Satsplattor     HÄR

Appendix 4. Läseböcker Illustratör: Emilia Åkerstrand   HÄR

TOMMA ORDKORT

IAKM erbjuder nu delning av ordkortsmallar förberedda för

ordbild på en sida och teckenbild på en sida.

Fritt tillgängligt - Google Drive

SITS Tal- och språk pris 2019
tilldelades Iréne Johansson.
Mycket välförtjänt
GRATTIS!
Läs motivering
HÄR

NY BOK !

Att göra skillnad

Att bli mor- eller farförälder till

ett barnbarn med funktions-nedsättning är annorlunda.

Carina Kristensen berättar i denna bok om sorgen och om kampen men framför allt om den stora kärleken till sitt barnbarn, Alicia.

Läs mer HÄR

Kan beställas HÄR

Filmer om hur man språktränar

med Karlstadmodellen

OM JAG HADE EN RÖST

NU finns de på nätet. Man kan köpa dem streamade via

Språkbussens nya hemsida.

Man tittar på filmerna på nätet, det går inte att ladda ner dem.

Antingen kan man köpa möjligheten att titta på alla filerna

eller enbart en eller några delar.

Alla filmerna SEK 295/år 

Delfilm SEK 60/år /del

Kan fortfarande köpas som DVD  

Info HÄR

Se filmtrailer HÄR

HEMSIDOR

iakmno.jpg
iakmdk.jpg
FÖLJ OSS
iakmorg 2.jpg
  • Facebook Social Icon
KONTAKT

© 2016 by IAKM Sverige

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube
språkl_handl.png